TÄVLINGSREGLER FÖR PRESS

Klassisk/Olympic press

Press startar med att lyftaren greppar stången som ligger framför, på marken/podiet/lyftarflaket, och gör sedan en vändning upp till startposition på bröstet. Valfri vändning är tillåten. Här skall kroppen sedan inta en rak hållning sett från sidan. Eventuell korrigering av armar, handleder, greppsbredd och stångplacering på bröstet skall vara klart innan huvuddomaren ger ”Press”-signal.

När huvuddomaren ger signalen ”Press” skall lyftaren pressa upp stången till raka armar. Innan startsignal ges skall domarna se till att knäna är låsta och höften likaså, i annat fall ges inte startsignal från huvuddomaren förrän en rak hållning har intagits. Pressmomentet skall utföras som en pressövning, slag med knäna, likaså med höften är ej tillåtet. Hälarna skall under pressmomentet alltid ha kontakt med podiet. Pressmomentet får ha avstanning, till och med stopp men aldrig någon sänkning av stången under momentet. Ett höftframskjut när stången passerar ansiktet är tillåtet. Lyftarens armbågar skall vara fullt utsträckta och låsta när pressmomentet är klart. Om lyftaren inte har förmåga till att sträcka fullt ut i färdigposition skall lyftaren informera domarna om detta genom att visa upp sina armar, som då måste påvisa problem med full utsträckning.

När huvuddomaren anser att lyftaren har kontroll över vikten tas stången ner i etapper, först ner till bröstet, sedan till höft eller lår och till slut mot golv.

Fel som medför ej godkänt lyft:

  1. Intar felaktig startposition

  2. Korrigering av stång på bröstet, samt greppsbredd efter ”Press”-signal

  3. Slag/kick med knän och/eller höft

  4. Lyfter en eller båda hälarna

  5. Inte inväntar huvuddomarens ”Press”-signal

  6. Inte inväntar huvuddomarens ”Ned”-signal

  7. Inte har kontroll över stången vid nedtagning

Viktklasser:

Män: 52 – 56 – 60 -67,5 – 75 – 82,5 – 90 – 110 – 110+

Kvinnor: 52 – 56 – 60 – 67,5 – 75 – 82,5 – 82,5+

Ålderskategorier: (både herrar och damer)

Ungdom: fr o m 14 – t o m 17 år

Junior: fr o m 18 – t o m 23 år

Senior: fr o m 14 år

Master 1 (M1) fr o m 40 – t o m 49 år

Master 2 (M2) fr o m 50 – t o m 59 år

Master 3 (M3) fr o m 60 – t o m 69 år

Master 4 (M4) fr o m 70 år

Tävlingsutrustning:

Lyftområde: 2, 5 x 2, 5 meter

Podie/plattform etc: Skall vara av halkfritt material. Domarnas uppgift att godkänna podiet/plattformen.

Stång: Internationell stång, lämpligast är en tyngdlyftningsstång, modell herrar som också skall användas för damer. Vikt: 20 kg + 2 x 2,5 kg klovar.

Totalvikt 25 kg.

Vikter: 0,25 kg Järn

0,50 kg Järn

1,25 kg Järn

2,50 kg Järn eller Teknikskivor

5,00 kg Järn eller Teknikskivor

10,00 kg Gummi Grön

15,00 kg Gummi Gul

20,00 kg Gummi Blå

Personlig utrustning:

Gäller både damer och herrar:

Minimum klädsel är linne och shorts, med shorts menas åtsittande shorts. För damer gäller också att BH används under linnet. Vidare är åtsittande T-skjorta eller vanlig åtsittande skjorta tillåten. Max ärmlängd: till mitten av överarm.

Maximum klädsel är heltäckande dräkt, åtsittande modell, som dock inte får gå längre ner än till mitten av överarmarna. Armleder måste vara helt fria från klädsel.

Generellt skall klädseln vara åtsittande, oberoende modellval. Ej av jeansmaterial.

Bälte: Valfritt bälte.

Handledslindor: Valfria, ”tumstropp” från användas.

Ej tillåten utrustning: Någon form av knälindor eller värmeskydd, knäna skall vara helt frilagda. Detsamma gäller armbågarna.

Skor: Valfritt, dock skall det som används kallas för skor. Ej tillåtet att lyfta barfota eller enbart med sockar.

Invägning:

Invägning av deltagare/lyftare påbörjas två (2) timmar före tävlingsstart och avslutas en halvtimma innan tävlingsstart.

Klädsel vid invägning:

Minimum för herrar, kalsonger + sockar/strumpor.

Minimum för damer, trosor och BH + sockar/strumpor.

Maximum för både herrar och damer = den tävlingstrikå som skall användas.

Ej tillåtet vid invägning:

Skor

Bälte

Handledslindor

Om deltagare/lyftare inte klarar den viktgräns som han/hon har anmält sig i, kan omvägning ske valfritt antal gånger fram tills invägningstiden avslutas.

Om deltagaren/lyftaren inte klarar viktgränsen skall denne noteras för den viktklass han/hon har vägt in i.

Vid invägningen anges också den startvikt deltagaren/lyftaren vill starta på.

OBS: inte tillåtet att förändra startvikten fram till tävlingsstart.

Lyftomgångar:

4 omgångar = 4 försök.

Tävlingen genomföres med s k Round-principen, d v s att alla lyftare gör ett första lyft. Därefter en andra omgång etc tills alla 4 omgångarna är klara.

Antal deltagare/lyftare i varje omgång:

Upp till och med 15 deltagare/lyftare i varje omgång. Det är tillåtet att köra olika klasser och ålderskategorier, samt mix av herrar och damer i samma omgång.

Höjning resp sänkning av begärd vikt:

Varje deltagare/lyftare börjar tävlingen med den vikt som angivits vid invägningen.

Vid godkänt lyft = minimum 2,5 kg.

Vid underkänt lyft = valfri sänkning eller höjning, minimum 2,5 kg

Detta gäller alla lyftomgångar.

Domare:

Domare, 3 till antalet skall döma tävlingen.

Huvuddomaren sitter rakt framför lyftaren och är också den som ger startsignal med ordet ”Press”. Möjligen kan den gamla startsignalen med ”klapp”, med händerna, användas. Huvuddomaren ger också nedsignal med orden ”Ned” när denne anser lyftaren är färdig med pressen.

Sidodomare: 2 till antalet varav den ena skall sitta i rät linje åt sidan i förhållande till lyftaren. Detta för att kunna avgöra när lyftaren har intagit korrekt startställning, ger sedan signal till huvuddomaren att lyftaren är redo. Signal med ordet: ”Klart”.

Den andra sidodomaren skall sitta på motsatt sida, placering snett framåt, framför lyftaren.

3 vita lampor = godkänt lyft

2 vita lampor + 1 röd lampa = godkänt lyft

1 vit lampa + 2 röda lampor = underkänt lyft

3 röda lampor = underkänt lyft

Domarna skall, vid förfrågan av lyftare/ledare, förklara varför lyftet var underkänt från aktuell/a domare.