VACCINERA KLUBBEN

140609_VK_Puff1_340x135dpi

Antidoping
Regler och Föreskrifter
Som medlem i vår förening omfattas du av Riksidrottsförbundets (RF) stadgar
och antidopingreglemente, samt WADA:s (World Anti-Doping Agency)
internationella standarder. Dessa grundar sig i WADA:s världsantidopingkod,
som är det globala regelverk som gäller inom idrotten. Du är själv ytterst ansvarig
att känna till och följa dopingreglerna som finns på RF:s hemsida.

www.rf.se/antidoping

Tar du dopingklassade läkemedel?
Det är viktigt att kolla upp om ditt läkemedel är dopingklassat. Det gör du enklast
genom att söka efter det i Röd-Gröna listan som är ett bra hjälpmedel som RF har
tagit fram och som grundar sig på WADA:s lista över dopingklassade substanser.
Listorna hittar ni på RF:s hemsida.

Behöver du söka dispens?
Är ditt läkemedel dopingklassat och det inte finns några tillåtna alternativ, kan du
behöva söka dispens i Sverige eller internationellt beroende på vilken nivå du
idrottar på. Ta reda på vad som gäller för just dig på RF:s hemsida.

Dopingkontroll
Som medlem i vår förening kan du bli utvald till dopingkontroll. För att du ska
veta hur en dopingkontroll går till och dina rättigheter och skyldigheter i samband
med detta, har RF tagit fram en folder och en film som vi rekommenderar att du
läser/ser på RF:s hemsida.

Kosttillskott
RF avråder från användning av kosttillskott, mer än på rent medicinska grunder.
Många preparat på marknaden är otillräckligt kontrollerade och kan innehålla
dopingklassade substanser trots att det inte står på innehållsförteckningen.
Eftersom du är ytterst ansvarig för vad du stoppar i dig, tar du alltid kosttillskott
på egen risk. Läs mer om RF:s rekommendationer för kosttillskott och se RF:s
korta filmer inom samma ämne på RF:s hemsida.