Lyftning/träning, på Södra TK. Vill du träna Tyngdlyftning i lokalen?

Gäller Resten av 2019.

  1. Provträna  eller möt upp i lokal för personligt samtal om annat inte överenskommet. Du bokar tid via info@sodratk.se
  2. Skicka in ansökan/godkännande av villkor till: info@sodratk.se

Specificera om ansökan gäller medlemskap i Södra TK eller om du kommer från en annan klubb.

Märk ansökan med ”Ansökan medlemskap” eller ”Ansökan träning”. Ej märkt ansökan behandlas ej. Ansökningar behandlas i mån av tid.

Ansökan ska ske på årsbasis oavsett om du tränat eller varit medlem tidigare år. Inbetalning direkt till plusgirot utan ansökan räknas ej som medlemsansökan.

När Styrelse i TK godkänt ansökan (du får svar via mail)

Betalar du in till:

Plusgiro 94 35 29-8 och anger namn och personnummer som betalningsinformation.

Några villkor för träning hos Södra TK.

Betald avgift till Södra TK och ger rätt till träning i lokal samt innebär godkännande av nedanstående villkor.

Medtagning av egen eller ny träningsutrustning i lokalen sker med Södra TK:s godkännande. Södra TK förbehåller sig rätten att under speciella händelser/helger samt under sommaren göra ändringar i öppettider. Schemalagda aktiviteter har alltid företräde och ska respekteras. Vid dessa tider utgår övrig träning om annat ej utlysts.

Södra TK beslutar om inköp av utrustning, möblering av lokal och skötseln av densamma.

Klädpolicy

Träna i rena skor och rena träningskläder.

En under och en överdel (minst kortbyxa och linne) Inneskor eller strumpor.

Träning

Du har tillgång till träning i mån av plats. Tänk på att planera din träning och kom i god tid, eftersom det under vissa tidpunkter kan bli trångt i lokalen.

Observera att ungdomsträning alltid har företräde.

Att dela utrustning är en självklarhet. Tränande skall låta andra tränande använda träningsutrustningen under setvilan.

Träning sker först och främst på tillägnad station. Tyngdlyftning har företräde på tyngdlyftningsstationer.

Massage, stretchning, gummibandsträning, foamrolling, triggerpunktsmassage och mindre rörelser sker längs kanterna i lokalen och endast i mån av plats vid ovan nämnda styrkestationer, p g a den personliga säkerheten och trivseln.

Respektera lyftarkamraters träning. Vissa träningsmoment kräver större säkerhetsarea runt lyftaren än andra, medan andra träningsmoment kräver hjälp av träningskamrater.

Ansvar för ägodelar

Södra TK rekommenderar tränande att förvara värdesaker i Västertorpshallens värdeskåp. Södra TK ansvarar inte för förlorade personliga ägodelar på grund av stöld. 

Hälsotillstånd

Du ansvarar själv för att ditt hälsotillstånd är sådant att du utan risk kan deltaga i aktiviteter hos Södra TK. Vid förkylning ligger ansvaret hos den som är förkyld, smittorisk finns när det är många runt omkring och lokalens begränsade yta. Ingen träning sker med öppna sår, sår skall alltid täckas med förband/plåster.

Trivselregler i träningslokal

Tränande på Södra möter nya som gamla lyftarkamrater välkomnande och respektfullt. Från den ärrade mästaren till den trevande nybörjaren.

Tränande skall följa de anvisningar avseende användning av utrustning som meddelas skriftligen eller muntligen av Södra TK:s funktionärer. 

Tränande skall använda utrustningen på ett hållbart och inte på ett skadligt eller felaktigt sätt. Medvetet felanvändande och slitage av utrustning är inte tillåtet. 

Vid avslutad övning skall tränande lägga tillbaka träningsredskap efter användning, som till exempel skivstänger, vikter, klovar, gummiband, bockar, mattor, kettlebells, hantlar och magnesia m. m. på respektive plats.

Vid överdrivet, eller störande spill på golv eller utrustning, av vätskor, magnesia, barnpuder och liknande skall tränande göra rent efter sig.

 Utebliven betalning

Vid uteblir betalning för en månad sker avstängning från träning.

Vid betalningsproblem kontakta omgående info@sodratk.se


 Regelbrott

Vid uppsägning av avtal p g a misskötsel eller brott mot ovan punkter äger tränande ej rätt att vistas i lokal resterande del av erlagd träningsavgift återbetalas ej. Innan uppsägning av avtal sker har Södra TK som policy att alltid ge en skriftlig varning.

Uppsägning/Sluta träna i lokal.
Inbetald avgift återbetalas som praxis ej.

Övriga villkor.
Södra TK är en ideell förening, som tillhandahåller lokal, och med dess inventarier, där enskilda personer eller föreningar kan träna.

Erlagd medlems eller träningsavgift ger tillgång till träningslokalen alla tider enligt Västertorphallens öppettider.

Medlemskap i Södra TK ges generellt om man utövar tyngdlyftning som tävlande/motionär eller som funktionär/domare (är IWFs riktlinjer) i motions eller tävlingsform.

From nov-årskiftet:

Ungdom (upp till 18): 200 kr
Junior (18-20, eller vuxen student): 400 kr
Senior: 600kr


Årsavgift för medlemskap(jan-dec),
ungdom(upp till 18): 600kr
Junior/Vuxen student 1900kr
Vuxen är 2700kr

Passerkort, fysiskt träningskort: Tillgång till lokalen alla tider som Västertorpshallen är öppen kan lösas av Södra TK för 300kr. Kort lämnas åter vid uppsägning av medlemskap/träning.

För kortare tid kontakta oss på: info@sodratk.se

Maila info@sodratk.se för info om betalning eller besök oss i träningslokalen.

Södra har nolltolernas till doping.  När du ansöker om att träna hos oss godkänner du per automatik även vårt antidopingavtal. Södra TK är ansluten till RF och följer RF:s regler och rekommendationer.

I enlighet med Riksidrottsförbundet tillämpning. Som tränande är du skyldig att medverka i eventuella dopingkontroller. Dopingkontroller utförs oanmält och innebär att du måste avge urinprov, blodprov eller båda delarna. Den som ertappas med att vara dopad stängs av från träning i lokalen med omedelbar verkan.

Avtalet innebär att om tränande ertappas med doping så blir denna skyldig Södra ett skadestånd på 1 basbelopp (kr 46 500,- år 2019)