TRÄNINGSKORT PÅ SÖDRA

bänkis

 

Träna på Södra:
Så här går det till för att ha rätt lösa träningskort på södra:

  1. Provträna eller möt upp i lokal för personligt samtal. Du bokar tid via info@sodratk.se
  2. Skicka in ansökan/godkännande av villkor till: info@sodratk.se
  3. När Styrelse i Södra TK Sport godkänt ansökan (du får svar via mail) betalar du den träningsavgift till Södra TK Sport som gäller för din ålder via Plusgiro 75 22 13-9 och anger namn och personnummer som betalningsinformation. Södra tillämpar betalning enligt kalenderår, jan-dec (klumpsumma helår (gäller även dig som börjar senare under året, exempelvis Okt till Dec, 3x250kr = 750kr)

 

Villkor för att få samt behålla Träningskort på Södra.
Inbet avg innebär att du godkänner villkoren !

Du ska alltid:
Uppvisa gott kamratskap
Dela utrustning med andra tränande, på Södra delar stark som svag utrustning
Ha ett sportsligt uppträdande
Visa hänsyn och respekt till andra i och utanför träningslokal
Godkänna vår policy gällande antidoping
Du är medveten om och godkänner att
Dumpning av skivstång vid tyngdlyftning alltid sker kontrollerat, lyftare ska vägleda stång ned mot golv/lyftarflak med armar/händer.

 

Södra TK Sport är en ideell förening, dock utan att vara med i något av RF:s specialförbund, utan tillhandahåller lokal, och med dess inventarier, där enskilda personer eller föreningar kan träna.
Erlagd träningsavgift ger tillgång till träningslokalen alla tider enligt Västertorphallens öppettider.
Vi tillämpar medlemskap i Södra OL vid erlagd träningsavgift, detta gäller enbart om den tränande ej sedan tidigare är medlem i RF(STF, SSF) ansluten förening, gäller ej heller vid övergång till andra eventuella idrottsföreningar som exempelvis tränar i lokalen.

För att tävla i styrkelyft krävs licens i SSF-anknuten förening.
För att tävla i tyngdlyftning krävs licens i STF-anknuten förening

Dessa priser gäller:
Fyll i blankett, Godkänn villkor på blankett för rätt att träna i lokal.

Ungdom(upp till 18): 600 kr per kalenderår.
Junior (18-20, eller vuxen student): 1900 kr per kalenderår
Senior: 2700kr per kalenderår
Familj(+1 tränande) 4200 kr per kalenderår
Familj(+2 tränande) 5400 kr per kalenderår.

 

Passerkort, fysiskt träningskort: Tillgång till lokalen alla tider som Västertorpshallen är öppen kan lösas(du hyr ett kort av oss) för 300kr vid godkännande av styrelsen. Kort lämnas åter vid uppsägning av träningskort.

 

Hur gör jag om jag vill lösa träningskort för resten av året
Södra tillämpar inte avgift enligt ”löpande år”, enbart kalenderår.

För kortare tid kontakta oss på: info@sodratk.se

Maila info@sodratk.se för info om betalning eller besök oss i träningslokalen.

Södra har nolltolernas till doping.  När du ansöker om att träna hos oss godkänner du per automatik även vårt antidopingavtal. Södra är ansluten till RF och följer RFS regler och rekommendationer.
Avtalet innebär att om tränande ertappas med doping så blir denna skyldig Södra ett skadestånd på 1 basbelopp (kr 45 500,- år 2018)

Villkor_Södra TK Sport

Villkor_Södra TK Sport